Integracja

Dbamy o to, aby nasi wolontariusze i uczestnicy projektu poznawali się ze sobą i nawiązywali relacje. Dlatego organizujemy wydarzenia, które wspierają te procesy. Podczas spotkań wspólnie siadamy do poczęstunku oraz …