Jeśli chcesz mieć realny wpływ na działania ekologiczne podejmowane w powiecie, lubisz pracować w grupie i nie jest Ci obce działanie na rzecz dobra wspólnego, zapraszamy Ciebie do Młodzieżowej Rady Ekologicznej!

Czym będzie zajmowała się MRE?
  • weźmie udział w szkoleniu z zakresu samorządności;
  • odbędzie wizytę studyjną w wybranej przez siebie organizacji zajmującej się ekologią;
  • przeprowadzi  min. 1 konsultację dla samorządu lokalnego;
  • zaopiniuje min. 1 uchwałę rady gminy/miasta;
  • dokona analizy wydatkowania funduszu sołeckiego/budżetu obywatelskiego na działania sprzyjające ochronie środowiska;
Trudne? Spokojnie, w tym wszystkim pomoże Wam opiekun rady, który będzie wspierał Was merytorycznie i pomagał w realizacji założonych zadań. 
 
W MRE może uczestniczyć osoba w wieku 11-19 lat, zamieszkująca powiat wąbrzeski.
Zgłoszenia przyjmowane są do 20 października 2022 roku.

Dokumenty do pobrania