Młodzież z powiatu wąbrzeskiego na Ogólnopolskich Targach Organizacji Pozarządowych NGO EXPO

25 osobowa grupa młodzieży z powiatu wąbrzeskiego uczestniczyła w Ogólnopolskich Targach Organizacji Pozarządowych NGO EXPO, które odbyły się 29 czerwca 2023 r. w Kielcach. Organizatorem wydarzenia był Narodowy Instytut Wolności- Centrum Rozwoju społeczeństwa Obywatelskiego. W wyjeździe uczestniczyli przedstawiciele Młodzieżowych Rad oraz Samorządów Uczniowskich z powiatu wąbrzeskiego. Młodzież uczestnicząca w targach bardzo aktywnie promowała swoje inicjatywy, które realizują w ramach konkursu grantowego „Młoda Inicjatywa”. Wyjazd na Ogólnopolskie Targi NGO EXPo został sfinansowany ze środków Rządowego Programu Rozwój Organizacji Obywatelskich na lata 2018- 2030.