O nas

Nasze stowarzyszenie zajmuje się wyrównywaniem szans rozwoju dzieci i młodzieży mieszkającej na wsi i w małych miastach oraz kształtowaniem aktywnych postaw obywatelskich. Zależy nam na tym, aby młodzi nabyli kompetencje, które pozwolą im na aktywne uczestnictwo w życiu społeczności lokalnej oraz na branie odpowiedzialności i rozwiązywanie ważnych dla nich problemów. Naszą misję realizujemy poprzez bezpośrednią pracę z dziećmi i młodzieżą oraz poprzez wspieranie kompetencji osób i organizacji z ich otoczenia. Organizujemy szkolenia, warsztaty, wizyty studyjne, angażujemy wolontariuszy oraz organizujemy spotkania i wyjazdy integracyjne.
Działamy aktywnie od 7 lat. Jako pierwsi w regionie utworzyliśmy powiatowy fundusz grantowy na inicjatywy realizowane przez młodzież oraz cykliczne plenerowe kino na plaży. W naszych działaniach do tej pory uczestniczyło ponad 360 osób, a 45 grup młodzieżowych zaplanowało przy naszej pomocy swoje własne projekty.


Kim jesteśmy?

Historia naszej organizacji rozpoczęła się 2008 roku, kiedy to jako grupa znajomych postanowiliśmy powołać młodzieżowe stowarzyszenie w Płużnicy. Krótko po tym, każdy z nas udał się do szkół średnich oraz na studia do większych miast. Nie było nas na miejscu, dlatego nasza działalność była sporadyczna. Po zakończeniu edukacji formalnej część osób z naszej paczki wróciła do gminy Płużnica i tu zaczęła układać swoje życie.
Dostrzegliśmy, iż dzięki działalności w stowarzyszeniu oraz udziałowi w projektach innych organizacji, jako bardzo młodzi ludzie nabyliśmy kompetencje, które przydają nam się w naszej pracy zawodowej i życiu codziennym. Dostrzegliśmy także, że myśląc globalnie i działając lokalnie możemy się dalej rozwijać oraz mieć realny wpływ na zmiany zachodzące w naszej lokalnej społeczności.
Obecnie nasza organizacja zrzesza 8 osób. Wykorzystujemy plecak z naszymi doświadczeniami podczas pracy z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi. Dbamy także o rozwój naszych kompetencji poprzez ciągłe doszkalanie się i podejmowanie nowych wyzwań.