Integracja

integracja

Dbamy o to, aby nasi wolontariusze i uczestnicy projektu poznawali się ze sobą i nawiązywali relacje. Dlatego organizujemy wydarzenia, które wspierają te procesy. Podczas spotkań wspólnie siadamy do poczęstunku oraz potrafimy z młodymi pokonać pół Polski, aby dotrzeć do wybranego przez nich miejsca.