BANK POMYSŁÓW DO WDROŻENIA W POWIECIE WĄBRZESKIM

Powstały podczas wizyty studyjnej w Oslo, która odbyła się w dniach 8-10.09.2021 roku
w ramach projektu Samo-rządni w szkole, realizowanego przez Stowarzyszenie Młodych
Gminy Płużnica z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy finansowanego z Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Podczas wizyty studyjnej w Oslo 9 uczestników wyjazdu odbywało spotkania oraz odkrywało miasto, aby szukać inspiracji, które mogą przyczynić się w wprowadzenia zmian w powiecie wąbrzeskim i w poszczególnych miejscowościach  i szkołach. 

W skład tej grupy wchodziło:

  • 3 przedstawicielki uczniów szkół podstawowych,
  • 1 przedstawicielka uczniów szkół średnich,
  • 2 opiekunki rad samorządu uczniowskiego,
  • oraz 3 przedstawicieli Stowarzyszenia Młodych Gminy Płużnica.

Niniejszy bank powstawał w trakcie wizyty. Uczestnicy zgłaszali swoje propozycje do opiekunki merytorycznej, która na bieżąco dopisywała je do listy pomysłów. Ostatniego dnia odbyło się spotkanie podsumowujące, podczas którego uczestnicy uszczegółowili propozycje

POMYSŁY DO WDROŻENIA W POWIECIE WĄBRZESKIM​

Promowanie wizji szkoły uśmiechu – zauważyliśmy, że tym, co nas różni od podejścia norweskiego, to nastawienie na serdeczność w kontakcie z drugim człowiekiem. Dlatego uważamy, że warto jest przeprowadzać akcje promujące uśmiech skierowany do drugiego człowieka, dni uśmiechu i serdeczności.

Smart Village – w Oslo wszystko można sprawdzić w Internecie. Uważamy, że ciekawym rozwiązaniem byłoby przeniesienie informacji o miejscach i usługach w naszym powiecie do Internetu. Dodatkowo warto by wprowadzić usługi w formie elektronicznej, np. rejestrację do lekarza, czy rezerwację książki w bibliotece. Fajnie byłoby, alby katalogi bibliotek były dostępne w Internecie.

Nowe rozwiązania w poruszaniu się – mieszkamy na obszarze wykluczonym komunikacyjnie. Tym co zainspirowało nas w Oslo jest wykorzystanie elektrycznych hulajnóg oraz rowerów do poruszania się po mieście. Uważamy, że takie rozwiązania mógłby posłużyć dla młodych ludzi do poruszania się między wsiami z naszego powiatu i zmniejszyłoby wykluczenie komunikacyjne z jakim borykają się młode osoby.

Oceny dla nauczyciela – zaciekawiło i zafascynowało nas norweskie podejście do ocen uczniów. Tam są one informacją zwrotną dla nauczyciela – wskazują mu, gdzie jeszcze musi z uczniami popracować. To nauczyciel jest osobą najbardziej zainteresowaną tymi ocenami, a nie np. rodzice. Spodobało nam się takie podejście, gdyż czujemy, że w naszych szkołach często dobre oceny są najważniejszym celem i informacją o danej osobie, na podstawie której jest ona potem osądzana przez ludzi wokół. Chcielibyśmy, aby u nas również zaczęto inaczej myśleć o ocenach w szkole.

Pozytywne myślenie – podczas wizyty zauważyliśmy, że ludzie wokół myślą bardzo pozytywnie. Podczas pojawiania się nowych propozycji oraz zmian, zauważyliśmy dużą otwartość. Na podstawie rozmów odbytych z miejscowymi ludźmi dowiedzieliśmy się, że w szkołach uczy się takiego pozytywnego myślenia. Uważamy, że u nas też powinien być wprowadzony taki program, aby wskazywać uczniom możliwości i uczyć ich rozwiązywania problemów.

Picie wody nie z butelki – dla nas oczywistością jest kupowanie wody w plastikowych butelkach. Natomiast podczas wizyty studyjnej dostrzegliśmy, że nie jest to koniecznością, wręcz można pomyśleć o zdecydowanym ograniczeniu takiego rozwiązania. Przemawiają za tym 2 argumenty: mamy dobra wodę w kranach oraz niszczymy środowisko zaśmiecając je plastikiem. Warto więc promować pici wody z kranu oraz tworzyć miejsca, w których można pobrać wodę.

Szkoła dla uczniów i nauczycieli – dowiedzieliśmy się, że w Norwegii rodzice nie mają „wstępu” do szkoły. Jest duże zaufanie do nauczycieli i to oni są odpowiedzialni za edukację uczniów.

Szkoła po szkole – uważamy, że fajnym rozwiązaniem byłoby, aby w naszych szkołach także odbywały się zajęcia pozalekcyjne (także odpłatne) zaraz po lekcjach.

Komunikacja – podczas wizyty zauważyliśmy także, że warto uczyć ludzi wokół nas komunikacji i wspierać się wzajemnie w tym obszarze.

KONCEPCJA WSPÓŁPRACY US-JST

METODOLOGIA POWSTANIA KONCEPCJI

W czasie realizacji projektu współpracowaliśmy zarówno z radami samorządów uczniowskich oraz przedstawicielami samorządu terytorialnego. Dlatego wisienką na torcie naszego projektu było połączenie tych dwóch podmiotów i zainicjowanie wypracowania konkretnych rozwiązań, które będą służyć współpracy między nimi. Takim to sposobem, na podstawie diagnozy potrzeb oraz w wyniku rozmów i spotkań z uczniami i samorządowcami, powstała koncepcja współpracy samorządu uczniowskiego z samorządem terytorialnym w gminie Płużnica.
Koncepcja zakłada kilka ważnych i realnych do wdrożenia rozwiązań, które opierają się nie tylko na wsparciu finansowym, ale także innych formach budowania dialogu oraz partnerstwa między nimi.To ostatni element naszego projektu. W czasie jego tworzenia wykorzystaliśmy doświadczenia ze wcześniejszych działań, które doprowadziły nas do tego miejsca, w którym jesteśmy teraz.
Projekt się kończy, ale głęboko wierzymy w to, że był tylko początkiem do budowania nowej jakości samorządów uczniowskich w naszym powiecie.

INICJATYWY RAD SAMORZĄDÓW