Szkolenia z planowania projektów

Wierzymy, że dzieci i młodzież mogą się rozwijać wówczas, gdy są otoczeni dorosłymi, którzy pozwalają im na samodzielność oraz dają przestrzeń na popełnianie błędów i wyciąganie z nich wniosków.
Dlatego podczas organizowanych przez nas szkoleń dorośli poza nauką planowania projektów, dostrzegają jak ważna jest uważność, komunikacja oraz dawanie odpowiedzialności młodym ludziom. Szkolenia opieramy na metodzie warsztatowej.