EkoDziałania młodzieży – broszura

Najistotniejszym elementem naszej organizacji, jest wspieranie młodzieży w nabywaniu kompetencji, które pozwolą im rozwiązywać problemy w ich najbliższym otoczeniu.
To właśnie dlatego w każdym naszym projekcie zabezpieczamy środki na inicjatywy młodzieżowe.
Tak też było w projekcie „EkoPoglądy wspierają samorządy”.
Zabezpieczyliśmy w budżecie projektu, aż 20 000 zł na EkoInicjatywy młodzieży z powiatu wąbrzeskiego.
Takim oto sposobem młodzież:
🍀 zrealizowała 10 inicjatyw ekologicznych,
🍀 zaangażowała 368 osób w swoje działania,
🍀 na realizację inicjatyw rozdysponowała budżet w kwocie 20 000 zł

Zapoznaj się z broszurą