Polsko- niemieckie zero waste

W dniach od 26 do 29 maja 2023 r., nasze stowarzyszenie zorganizowało polsko- niemiecką wymianę pt. „Polsko- niemieckie zero waste”. Do gminy Płużnica przyjechało 14 kobiet z gminy Hagen im Bremischen w Niemczech, które wraz z reprezentacją kobiet z gminy Płużnica, poszerzały swoją wiedzę na temat idei zero waste i życia w zgodzie z naturą. Uczestniczki międzynarodowego spotkania, na co dzień działają w Kołach Gospodyń Wiejskich w swoich miejscowościach. Podczas wymiany Panie wymieniały się swoimi doświadczeniami związanymi z ochroną środowiska oraz stosowaniem zasady 5R (Refuse- odmawiaj, Reduce- ogranicz, Reuse- użyj ponownie, Recycle- segreguj śmieci, Rot- kompostuj) w działalności społecznej. Oprócz warsztatów dot. ograniczania ilości wytwarzanych śmieci, Panie wzięły udział w warsztacie zielarskim, rękodzielniczym, aktywnościach integracyjno- animacyjnych oraz wyjeździe do Torunia, gdzie mogły zobaczyć eko- rozwiązania w miejskiej przestrzeni publicznej. Wymiana została zorganizowana w ramach projektu pt. „Polsko- niemieckie zero waste” realizowanego był przez Stowarzyszenie Młodych Gminy Płużnica i finansowanego ze środków Fundacji Współpracy Polsko- Niemieckiej.