Powiatowe Mikrogranty „Młodzież na+”

Wypracowaliśmy z młodzieżą zasady funduszu, który wspiera realizację inicjatyw realizowanych przez osoby w wieku 11-19 lat. Każda grupa w składzie od 3 do 5 osób objęta jest wsparciem opiekuna, który pomaga im w zaplanowaniu i realizacji własnych działań. W ten sposób zapoznajemy młodzież z metodą projektową oraz wspieramy rozwój ich kompetencji. Do tej pory młodzi zaplanowali ponad 40 działań rozwiązujących różne problemy. Więcej o tym przedsięwzięciu można się dowiedzieć na powiatowemikrogranty.pl

Działanie realizowane jest w ramach projektu Młoda Inicjatywa finansowanego przez Narodowy Instytut Wolności ze środków Funduszu Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014-2020.