Nowoczesne technologie w pracy z młodzieżą

Przedstawiciele naszego stowarzyszenia wyjechali do Włoch na tygodniowe szkolenie dot. wykorzystywania nowoczesnych technologii w pracy z młodzieżą. Temat w sam raz dla nas! Warsztaty odbyły się w ramach projektu „Digital presence” realizowanego przez naszą zaprzyjaźnioną organizacje CTI- e-Misja we współpracy z organizacjami z Włoch, Rumunii i Turcji z programu Erasmus +. Nad przebiegiem wizyty czuwało stowarzyszenie L`Europa Incontra L`Europa, a spotkanie partnerów odbyło się w miejscowości Foligno we Włoszech. Szkolenie poprowadziła organizacja z Turcji, prowadzący zaprezentowali nam wiele ciekawych aplikacji internetowych. Dużą część czasu poświęciliśmy także wykorzystaniu sztucznej inteligencji w edukacji młodzieży. W przyszłym roku partnerzy projektu „Digital presensce”, ponownie spotkają się w tym samy składzie, aby poszerzyć i zaktualizować swoją wiedzę w zakresie nowoczesnych technologii.