Płużnickie Forum Edukacyjne

Wspólnie z lokalnym samorządem oraz miejscową szkołą współorganizujemy coroczne forum, które poświęcone jest kwestiom edukacji.
Zapraszamy na nie ekspertów w tej dziedzinie, by wspólnie z mieszkańcami zastanowić się nad problemami współczesnej edukacji oraz nad tym, co my możemy zrobić, by była skuteczniejsza.