Projekt pt. "SAMO-RZĄDNI W SZKOLE"

Uczestnikami projektu będą przedstawiciele Samorządów Uczniowskich (SU), ich opiekunowie i inne osoby współpracujące z samorządem ze szkół podstawowych w powiecie wąbrzeskim. Łącznie będzie to 60 uczestników. Celem projektu jest zwiększenie aktywności obywatelskiej wśród przedstawicieli SU poprzez zwiększenie stopnia ich decyzyjności i poszerzenie niezbędnej wiedzy. Zorganizujemy szkolenia na których przedstawiciele placówek – dorośli i uczniowie- będą mogli poznać podstawy samorządności szkolnej.
Zatrudnimy opiekuna, który po szkoleniu pomoże szkołom zaplanować konkretne rozwiązania i będzie przez cały okres trwania projektu współpracował z samorządami i ich opiekunami. Uczniowie stworzą kampanię promującą kandydowanie do rad oraz wezmą udział w debacie. W 3 szkołach wdrożony zostanie fundusz na inicjatywy samorządów. W jednej gminie powstanie model współpracy SU z samorządem lokalnym. Inspiracją do wdrażanych pomysłów będą rozwiązania poznane na wizycie studyjnej w Norwegii.

Partnerzy projektu

Projekt realizowany z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy, finansowanego z Funduszy EOG .